logo Erfgoedplatform Alphen aan den Rijn

Voormalig raadhuis Alphen aan den Rijn (Burgemeester Visserpark)

Het opheffen en samenvoegen van gemeenten leidt vaak tot het afdanken van de tot dan gebruikte gemeentehuizen. In veel gevallen leidt samenvoeging tot de wens om een nieuw gemeentehuis te bouwen, om aan de noodzakelijke verandering en uitbreiding van de administratie tegemoet te komen.

Na het ontstaan van de gemeente Alphen aan den Rijn in 1918 kregen de drie bestaande raadhuizen van de opgeheven gemeenten (Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn) en het secretariegebouw van Alphen een afzonderlijke bestemming voor de gemeenteadministratie. Het voormalige raadhuis van Alphen werd het nieuwe 'huis der gemeente'. In dit pand werd het politiebureau gevestigd en de vroegere raadzaal werd trouwzaal. De nieuwe raadzaal en het kantoor van de gemeenteontvanger kregen een plaats in het voormalige Aarlanderveense raadhuis. Het oude gemeentehuis van Oudshoorn werd bewaarplaats van de oude archieven. De burgemeester, de secretarie en de dienst gemeentewerken kregen een plaats in het gebouw "Overpost" aan de Wilhelminalaan. Deze situatie was voor het functioneren van het ambtelijk apparaat uiteraard niet optimaal zodat in de dertiger jaren de bouw van een nieuw raadhuis aandacht kreeg.

In 1934 overleed oud-burgemeester C.W.C.Th. Visser en de gemeente Alphen aan den Rijn verkreeg uit zijn nalatenschap de state "Doniawier" bij Wons met bijbehorende landerijen. Visser had als voorwaarde gesteld dat bij verkoop van "Doniawier" de helft van de opbrengst zou worden gebruikt als bijdrage in de kosten van aanleg en onderhoud van het Burgemeester Visserpark en de andere helft als bijdrage voor de bouw van een nieuw raadhuis. De nieuwbouwplannen kwamen hierdoor in een stroomversnelling. De Haarlemse architect C.J. Blaauw ontwierp het nieuwe raadhuis. De strenge symetrie aan de buitenzijde valt hierbij op. Zeker gezien de periode van economische crisis waarin het raadhuis werd gebouwd, straalt het een luxe uit. Dat geldt ook voor het interieur. In de centrale hal werden verschillende marmersoorten gebruikt, de raadzaal en trouwzaal werden voorzien van mahoniehouten betimmeringen. De openbare aanbesteding vond plaats in juni 1937 waarbij de bouw voor 185.000,- gulden (exclusief honorarium en opzichtersalaris) werd gegund aan J. van der Bijl, aannemer te Zeist. De bouw werd eind februari 1939 voltooid. Al snel was het raadhuis te klein voor het groeiend aantal medewerkers en vanaf de vijftiger jaren werden verschillende gemeentelijke diensten in andere panden gehuisvest. Nadat in 1986 aan de Castellumstraat een nieuw stadskantoor in gebruik werd genomen, behield het raadhuis aan het Burgemeester Visserpark slechts een representatieve functie, de trouwzaal is nog steeds in gebruik. Bovendien huisvest het op dit moment het Streekarchief Rijnlands Midden en de Streekmuziekschool.

Literatuur

  • F. de Wilde, Van kroegenpraat tot flexwerken. Geschiedenis van de gemeentehuizen in Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn 2003).
  • D. Jansen, 'Het raadhuis te Alphen a.d. Rijn' in: Uitgave van het genootschap Architectura et amicitia 4 (1940) 20-33.
  • M. Paats en P. Leeflang, "Het voormalige Raadhuis van Alphen aan den Rijn" in: De Viersprong, 18 (2001) 13-18.

Erfgoedplatform Alphen aan den Rijn maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae