logo Erfgoedplatform Alphen aan den Rijn

Stadhuis Alphen aan den Rijn

Het huidige stadhuis van Alphen aan den Rijn is het derde achtereenvolgende gebouw dat als raadhuis nieuw werd gebouwd voor de gemeente die in 1918 ontstond door samenvoeging van Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn.

Nadat vanaf 1918 het ambtelijk apparaat en de gemeentelijke diensten van Alphen aan den Rijn verspreid gehuisvest waren geweest over de oude raadhuizen, werden in de jaren dertig van de 20e eeuw plannen gemaakt voor nieuwbouw. De plannen resulteerden in de bouw van een nieuw raadhuis aan het Burgemeester Visserpark dat in 1939 in gebruik werd genomen. Door de groei van de gemeentelijke diensten werden al in de jaren vijftig plannen gemaakt om tot uitbreiding van het raadhuis te komen. Toch duurde het nog tot 1986 voordat een nieuw stadskantoor aan de Castellumstraat kon worden betrokken. De representatieve functie van het oude raadhuis aan het Burgemeester Visserpark bleef gehandhaafd. Niet lang na de ingebruikname van het stadskantoor ontstonden in de negentiger jaren alweer huisvestingsproblemen voor het gemeentelijk apparaat.

Op 28 november 1996 stelde de gemeenteraaad het Masterplan Stadshart vast. Dit luidde de stadsvernieuwing van Alphen aan den Rijn in. Een belangrijk onderdeel daarvan was de sloop van het stadskantoor en de bouw van een nieuw stadhuis. De periode tot november 1997 werd benut voor het opstellen van een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. Bij de Europese aanbesteding meldden zich 42 architectenbureaus. Na een uitgebreide selectie werd in april 1997 besloten Erick van Egeraat associated architects te Rotterdam als archictect van het stadhuis aan te wijzen. De architect kreeg drie uitgangspunten mee die centraal moesten staan voor het nieuwe "Huis van de Stad". De uitgangspunten waren Klantgericht, Open communicatie en Doeltreffend. De eerste schetsen werden eind 1997 door Erick van Egeraat gepresenteerd. Het gebouw heeft een unieke vorm. De behoefte aan doorzichtige besluitvorming en het streven naar openheid komen tot uiting in het feit dat het bestuur en de raadzaal bewust op de laagste verdieping zijn ondergebracht en zichtbaar blijven voor de burger. Ook de duurzaamheid van het gebouw speelde een rol. De compacte vorm en het gebruik van duurzame bouwmaterialen zijn hierbij van belang. Het hoofdgebouw is vanwege eisen van energiegebruik, uitzicht en comfort vrijwel rondom voorzien van een glazen klimaatgevel. Het dak is opgebouwd uit gerecycled zink dat een bijzonder lange levensduur kent. Het nieuwe stadhuis verrees op het Sint Jorisplein (de naam van dit plein veranderde in mei 2002 in Stadhuisplein). De stichtingskosten bedroegen ongeveer 32 miljoen euro. Het stadhuis werd na een bouwtijd van 32 maanden opgeleverd in november 2002.

Literatuur

  • F. de Wilde, Van kroegenpraat tot flexwerken. Geschiedenis van de gemeentehuizen in Alphen aan den Rijn (Alphen aan den Rijn 2003).
 

Erfgoedplatform Alphen aan den Rijn maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae